Stedentrip: Valencia, Spanje

Stedentrip Valencia Voor mijn verjaardag kreeg ik een stedentrip cadeau van Jayant. We kozen in eerste instantie voor Barcelona. Maar al gauw veranderde dat in Valencia. De reden: het volksfeest Las Fallas. Het bekendste feest van Valencia dat een aantal dagen duurt. Via een collega van Jayant kwamen we erachter dat van 12 maart tot en met 19 maart dit festival plaatsvindt. Reden voor ons om ons bestemming te wijzigen. For my birthday Jayant gifted me a citytrip. We opted initially for Barcelona. But that soon changed into Valencia. The reason: the Las Fallas festival. The most famous festival of Valencia that lasts several days. A colleague of Jayant told him about it and that it takes place from 12 March to 19 March. Reason for us to change our destination.

De reis
We vertrokken vrijdagochtend vroeg. Mijn wekker ging al om 03.45 uur. Gelukkig vliegen we vanaf Rotterdam en niet Schiphol, anders zou ik nog veel eerder moeten opstaan. We melden ons rond 5.30 uur aan. En wachten in het restaurant tot we naar het vliegtuig kunnen. De laatste keer dat ik hier ben geweest was geloof ik 13 jaar geleden. Nu ziet het er heel anders uit dan dat ik me herinner.
We left early Friday morning. My alarm went off at 3:45 am. Fortunately, we’re flying from Rotterdam and not Schiphol, otherwise I would have to get up much earlier. We checked-in around 5:30 am. And waited in the restaurant until we could board the plane. The last time I’ve been here, was, I believe, 13 years ago. It looks quite different than I remember.

De vlucht duurt ongeveer 2 uur. Om precies te zijn 2 uur en 4 minuten. Wanneer we eenmaal geland zijn op Valencia Airport, gaan we eerst de sleutels van onze huurauto ophalen. Tot vanochtend dacht ik dat we met de metro naar het centrum zouden reizen. Maar een auto is net zo makkelijk. Daarna eten we eerst een broodje. Zo vroeg opstaan maakt wel dat je al weer vroeg honger krijgt. Oh, en als je vraagt naar een normale koffie(zonder melk), dan krijg je dus een espresso. Oeh, wat was die sterk, ik was meteen alive & kicking!
The flight takes about two hours. To be precise, 2 hours and 4 minutes. Once landed at Valencia Airport, we first pick up the keys to our rental car. Until this morning I thought we would be traveling by metro. But a car is more comfortable. But first we eat a sandwich. Getting up so makes sure makes you hungry. Oh, and if you ask for a regular coffee (no milk), you’ll get an espresso. Ooh, what was that strong, I was instantly alive and kicking!

Het ritje van het vliegveld naar ons hotel (Hotel Primus Valencia****) duurde ongeveer 20 minuten. Het eerste dat mij opvalt is het rijgedrag van de mensen. Rijden in banen? Eh, hebben ze nooit van gehoord haha. Het was een soort van georganiseerde chaos. Gelukkig konden we al vroeg inchecken. Op onze voucher stond vanaf 14.00 uur, maar we gokten erop dat we al eerder konden. We pakten onze rugzakken uit en zochten nog het een en ander uit.
The ride from the airport to our hotel (Hotel Primus Valencia ****) took about 20 minutes. The first thing I noticed is the behavior of the people. Driving in lanes? Eh, they’ve never heard of haha. It was a sort of organized chaos. Fortunately, we were able to check-in early. Our voucher said check-in from 2 pm, but we just tried earlier and we could get a room! We unpacked our backpacks.

ValenciaHet oude centrum
In het oude centrum gebeurt het allemaal. Dat is de place-to-be. ’s Middags om 14.00 uur staat op een van de pleinen, het Plaza Ayuntamiento, een knalvuurwerk-show gepland. En dat is dus elke dag tijdens het Las Fallas feest. We laten de auto staan, omdat de binnenstad vanaf 12.00 uur dicht is voor autoverkeer. Maar dat geeft niet, we gaan lekker lopen. Het is een tochtje van een half uur. Vlak achter ons hotel loopt een deel van het 9,5 km lange park Jardín del Turia. Via het park lopen we naar het centrum. We komen daar rond 13.30 uur aan en moeten dus nog even wachten voor het knalvuurwerk. Langzaamaan begint stromen het plein en de zijstraten helemaal vol. Er wordt geschat dat per dag ongeveer 10.000 mensen naar dit vuurwerk komen kijken. Een collega van Jayant, die half Spaans is, had ons gewaarschuwd dat het onwijs luid zou zijn. Een paar oordoppen zijn dus geen luxe. Eerst deed ik heel stoer, maar na 3 knallen dacht ik toch echt aan mijn lieve oortjes die beschermt moeten worden. Dus hop, oordoppen in. En zelfs dan nog ‘voel’ je de knallen. Nadat  het vuurwerk afgelopen was werd het heel druk. Alsof er een zooitje mieren uit een mierenhoop renden.
The old town is where it all happens. That is the place-to-be. In the afternoon, at 2 pm, there’s a heavy fireworks show planned at the Plaza Ayuntamiento. And that’s every day during the Las Fallas festival. We leave the car, because downtown gets closed from 12 pm to traffic. Instead, we go for long a walk. It is a walk of half-hour. Right next to our hotel is the end part of the 9.5 km long park Turia Gardens. We arrive there around 1.30 pm and have to wait for the bangers. Slowly the square starts flowing and the streets are getting full. It is estimated that each day about 10,000 people come to see this fireworks. A colleague of Jayant, who is half Spanish, had warned us that it would be loud. A pair of earplugs are no luxury. And even then you’ll “feel” the blast. After the fireworks ended, it was very busy. As if a bunch of ants from an anthill ran away. Stedentrip ValenciaWe hebben een beetje rondgelopen. Vanuit het plein kan je zo naar het station lopen. Een mooie voorgevel heeft deze. Direct naast het station staat het Plaza de Toros. En misschien kan je het al raden door de naam, maar hier vinden dus inderdaad stieren gevechten plaats. Iets waar ik persoonlijk niet achter sta. Het gebouw doet me denken aan het Italiaanse Colosseum. We kopen eerst twee lekkere broodjes op het station, plus 2 chocodonuts en 2 susu’s. Susu’s? Dat zijn een soort Berliner bol maar dan langwerpig. Gevuld met room en ondergedompeld in hele fijne suiker.
We walked around a bit. From the square to the station. A beautiful facade has it. Right next to the station is the Plaza de Toros. And maybe you can guess it by the name, indeed, they’ve the bull fights her. Something I personally do not support. The building reminds me of the Italian Coliseum. We buy two tasty sandwiches at the station, plus two chocolate donuts and 2 susu’s. Susu’s? That are sort donut but oblong. Filled with cream and dipped into very fine sugar.

Stedentrip ValenciaDaarna lopen we via de Calle Félix Pizcueta richting het hotel. We lopen over de Gran Via Marqués del Turia. Aan het eind van de weg gaan we even zitten en eten de susu’s. Even wat energie bijtanken. Ook op de terugweg lopen we door het park. We gaan tegenover het Palau de la Música(een concertgebouw) even zitten en bijkomen. Want zolang lopen in de felle zon (het is 25 graden) is niet goed. Eenmaal in het hotel eten we onze lekker broodjes en rusten uit. We hebben besloten om vanavond maar niet buiten te gaan eten, dus bestellen we rond een uur of 21.00 wat roomservice. Kort daarna val ik in slaap.
Then we walk along Calle Félix Pizcueta to the hotel. We walk along the Gran Vía Marqués del Turia. At the end of the road we sit down and eat the susu’s. Refueling some energy. On the way back we also walk through the park. In front of the Palau de la Música (a concert) we sit down and relax a bit. Once at the hotel we eat our delicious sandwiches and rest a bit. We decided not to go out tonight for food, so we ordered roomservice around 9 pm. Shortly after I fell asleep.

Mercado Central De volgende dag gaat de wekker al vroeg. Tegen 08.30 uur gaan we richting de ontbijtzaal. We zijn als een van de weinigen. Ik weet al wat ik ga eten: toast met scrambled eggs. Zonder worstjes en witte bonen dat wel. Ik las dat het ontbijt in de hotels van Spanje niet zoveel voorstelt, maar dit is toch wel luxe. Er was een Engels buffet, verschillende soorten cornflakes, yoghurts, gesneden brood, puntjes, zoete broodjes, gebakjes, sappen, fruit en nog meer.
The next day our alarm went off early. By 8.30 am we headed towards the breakfast room. We are one of the first. I already know what I’m going to eat: toast with scrambled eggs. Without the sausage and the white beans though. I read that breakfast does not represent much in the hotels of Spain, but this is quite luxurious. There was an English buffet, various kinds of cereals, yoghurts, sliced bread, sweet rolls, pastries, juices, fruit and more.

Stedentrip Valencia ’s Ochtends gaan we eerst naar de Mercado Central, de oudste overdekte markt van Europa. Je vind er van alles, vlees, vis, fruit, drinken,snoep en veel meer. Maar wat ik interessant vond was het gebouw zelf. Ongeveer in het midden van de hal is een enorme koepel. Deze is gemaakt van verschillende materialen, zoals keramiek, ijzer en kristal. Ook de zijkanten van de hal zijn bewerkt met mooie authentieke keramiek tegels. Prachtig!
In the morning we went to Mercado Central, the oldest roofed in market in Europe. You can find everything: meat, fish, fruit, drinks, candy and much more. But what I found interesting was the building itself. In the middle of the hall is a huge dome. This one is made of different materials, such as ceramics, iron, and crystal. The sides of the hall are also decorated with beautiful original ceramic tiles. Very nice!

Sagunto
We hebben besloten niet nog een keer Valencia in te gaan. Jayant heeft een leuk dorpje gevonden: Sagunto. Het ligt ongeveer 20 minuten noordelijker van Valencia. Een dorpje, eigenlijk is het officieel een stad, met veel historie. Toen we vertrokken regende het, maar tegen de tijd dat we in Sagunto aankwamen scheen de zon volop. Heerlijk! En ook in dit klein stadje vieren ze Las Fallas. Op verschillende plekken komen we kleine kinderen die knalvuurwerk afsteken.
We decided not to go again Valencia city. Jayant has found a nice village: Sagunto. It’s located about 20 minutes north of Valencia. A village, actually it is officially a city, with lots of history. When we left, it was raining, but by the time we arrived in Sagunto the sun shone full. How nice! And also in this small town they celebrate Las Fallas. At various places we came across little children that fired crackers. 

Stedentrip ValenciaHet stadje heeft van die mooie, authentieke straten en steegjes. We brengen een bezoek aan het Visitors Centre, waar drie tentoonstellingen zijn: 1. over de stad Sagunto, 2. over de Grieken en 3. over Troje. Het Visitors Centre ligt pal naar het Santa Maria kerk. We zijn hier niet binnen geweest, omdat deze gesloten was. Via de smalle straatjes lopen we door de Joodse wijk richting het Romeinse theater, dat uit de 1e eeuw stamt. Het is wel flink gerestaureerd, maar hier en daar zie je nog wel oud materiaal verwerkt.
The town has such beautiful, authentic streets and alleys. We visit the Visitors Centre where three exhibitions are: 1. of the town of Sagunto, 2. about the Greeks and 3. about Troy. The Visitors Centre is located directly near the Santa Maria church. We’ve not been here in, because it was closed. Through the narrow streets we walk through the Jewish quarter towards the Roman theater, which dates from the 1st century. It’s restored, but here and there you see the processed old material.

Stedentrip ValenciaVerder op de berg ligt het kasteel. Een hele klim voor mij. Is mijn conditie zo snel achteruit gegaan?? Hier moet ik iets aan doen. Maar goed, eenmaal boven heb je grandioos 360 graden uitzicht over het stadje, de haven en de zee. Zó mooi! We lopen door de ruinen van het kasteel van Sagunto, die ongeveer 800 meter lang is. Dat het kasteel boven op een berg staat en 360 graden uitzicht heeft, is natuurlijk een strategische zet geweest voor de verdediging van het stadje. In 1931 werden de ruinen verklaard tot Nationaal Monument. Toegang tot alle bezienswaardigheden was gratis. Waarschijnlijk flink gesubsidieerd door de overheid.
Further up the mountain lies the castle. It’s a huge climb for me. Is my condition really that bad?? I must do something about it. Anyway, once you’re on top of the hill, you’ve got a magnificent 360 degree view over the town, the harbor and the sea. So beautiful! We walk through the ruins of the castle of Sagunto, which is about 800 meters long. In 1931 the ruins were declared a National Monument. Access to all sites was free. Probably heavily subsidized by the government.

Paella
We wilden ergens lekker paella eten. Maar we hadden alleen een naam en geen adres. Dan wordt het heel lastig, want de mensen daar spreken nauwelijks Engels. Dus mijn advies: schrijf het adres op wanneer je ergens naartoe wilt. We besloten daarom om terug te rijden naar het hotel en niet te gaan ronddwalen met de auto. Tegenover het hotel zit een winkelcentrum a la shopping mall. Daar zijn we in een klein eettentje gaan zitten. Helaas geen paella, want het schijnt als je in Spanje goede paella wilt eten, dat je een dag van te voren moet reserveren. Zo ingewikkeld is het gerecht. Een goede paella heeft van alles erin: kippenvlees, garnalen, konijn en ik weet niet wat meer. Voor mij was het duidelijk: ik eet dat niet. We wanted to eat some nice paella somewhere. But we only had a name and no address. Then it becomes very difficult, because the people speak very little to no English. So my advice: write down the address when you want to go somewhere. So we’ve decided to drive back to the hotel. Opposite the hotel there is a shopping center. We went to a small eatery. Unfortunately no paella, because they say of you like to eat good paella in Spain, you must reserve a day in advance. The dish is that complicated. A good paella has everything in it: chicken, shrimp, rabbit and I do not know what more. For me it was clear: I don’t want to eat that.

Zondag vlogen we in de late ochtend terug. Het lekkere van een stedentrip is dat je zo weer thuis bent. Wel kregen we een koude klap! Van 19 graden naar 5 graden is flink!
We flew back Sunday in the late morning. The best thing of a citytrip is that you can be home soon. Well, once landed, we got a cold slap! From 19 degrees to 5 degrees is a huge difference!

Kort wat info over Valencia
– Is de hoofdstad van de gelijknamige provincie. Is the capital of the eponymous province
– Met ruim 800.000 mensen is het de op twee na grootste stad van Spanje, alleen Barcelona(1,6 miljoen inwoners) en Madrid(3,2 inwoners) zijn groter. With more than 800,000 people, is the third largest city in Spain, only Barcelona (1.6 million inhabitants) and Madrid (3.2 million inhabitants) are larger.
– Ligt aan de Middellandse Zee en aan de rivier Turia. Located on the Mediterranean Sea and the River Turia.
– Heeft prachtige oude gebouwen. Has beautiful old buildings
– De stad heeft lange zomers en hele korte winters, de rest van het jaar kan je genieten van lenteachtige temperaturen.  The city has long summers and very short winters, the rest of the year you can enjoy spring-like temperatures.

Ik hoop dat je hebt genoten van mijn reisverslag. Op naar de volgende! Ga jij dit jaar nog op vakantie?
I hope you enjoyed my travelog. Up to my next trip! Are you going on holiday somewhere soon?

Aartie

Advertenties

2 gedachtes over “Stedentrip: Valencia, Spanje

  1. Oh wauw het ziet er echt heel mooi uit! Wat lekker zeg, een weekendje weg.. Ik sta ook niet achter die stierengevechten, ik snap ook niet dat mensen er plezier uit kunnen halen door ernaar te kijken. Maar dat is natuurlijk mijn mening, haha!

    • Het was heerlijk en het is er zeker heel mooi. Echt een aanrader! Ik deel je mening over de stierengevechten. Het schijnt wel een pijnpunt te zijn in Spanje. Soort van het mag eigenlijk niet, maar toch weer wel.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s