Dansdrama Shakuntala – an epic love story

Shakuntala kathak

Shakuntala kathak training

FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN.

Hallo daar! Vandaag geef ik je een kijkje in de repetities van de dansdrama Shakuntala.

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober dans ik mee in een Indiaas dansdrama: Shakuntala. Het komt heel zelden voor dat er een Indiaas dansdrama van dit formaat wordt gespeeld in Nederland. Het hele stuk, van ongeveer anderhalf uur, is gechoreografeerd door het bekende dansduo Hari en Chethana van Noopur Performing Art Centre uit Bangalore, India.

Kathak

De training van gisteravond./ Last nights practice.

De trainingen
Al een paar weken oefenen we heel hard voor het stuk. Ik ben minstens vier avonden per week hard(van 18.00 – 22.00 uur) aan het trainen. Zo hard, dat ik letterlijk blaren onder mijn voeten heb. Omdat het er veel dansers meedoen in het stuk, oefenden we in het begin niet allemaal tegelijk, maar in groepen. Maar sinds afgelopen weekend trainen we allemaal samen.

Kathak

Pleister erop, en dansen! / Put on a bandage, and dance!

Mijn rol is heel klein. Ik was de voeten van de koning en dans mee in het afsluitstuk. Een puur ritmisch stuk. Veel voetenwerk. Maar vooral ook snelle voetenwerk. Iets waar kathak heel bekend om staat. Het feit dat je bijna geen rust hebt, vergt veel van een danser. Zo moet je altijd twee stappen vooruit denken. Hoe vaker je het stuk oefent hoe makkelijker het gaat. En natuurlijk vergeet ik hier en daar een arm sierlijk te plaatsen of de juiste eindpose te maken. Gelukkig zijn daar de guru’s die ons helpen. Keer op keer herhalen we hetzelfde stuk. Totdat we het allemaal onder de knie hebben. En voor je het weet zijn er weer vier uren om.

Maar laten we bij het begin beginnen. Het verhaal van Shakuntala.

Kalidasa

Kalidas

Kalidas
Shakuntala is een verhaal geschreven door schrijver en dichter Kalidas. Zijn stukken zijn voornamelijk gebaseerd op de Hindoe mythologie. Er is niet veel bekend over het leven van Kalidas. Hij leefde in de 4e eeuw en kwam uit Kashmir. Hij was getrouwd met Vidyotama, een prinses.

Kalidas schreef naast zijn gedichten drie grote toneelstukken:
1. Malavikagnimitra
2. Vikramorvashiya
3. Abhigyan Shakuntala oftewel Shakuntala.

Menaka

De geboorte van Shakuntala. Birth of Shakuntala – Vishvamitra rejects the child and mother, because they represented to him a lapse in spiritual pursuits and his earlier renunciation of domestic/king’s life. Painting: Raja Ravi Varma.

Shakuntala
Dit is een liefdesverhaal uit de eeuwenoude Mahabharata. Kalidas vertaalde het verhaal naar een toneelstuk. Het verhaal komt dus niet helemaal overeen met het oorspronkelijk verhaal uit de Mahabharata.

Koning Dushanta van Hastinapur, gaat op een dag, samen met een heel leger, jagen. Wanneer hij moe wordt en erg veel honger krijgt, komt hij op een spirituele en rustgevende plek terecht. Overal groeit vers fruit en er is veel water. Na zijn dorst gelest te hebben en zijn honger gestild te hebben, gaat hij richting de ashram van wijze Kanva. Eenmaal aangekomen blijkt hij niet thuis maar is op bedevaart. Dan ziet hij Shakuntala, samen met haar twee vriendinnen Anusuya en Priyamvada. Wanneer een bij Shakuntala lastig valt, komt koning Dushanta achter de bosjes vandaan en ze raken verliefd. Ze trouwen en Shakuntala krijgt zijn ring. Maar dan moet koning Dushanta weer terug naar het paleis. Shakuntala blijft achter zonder haar koning.

Shakuntala

Shakuntala Pines for King Dushyanta, With Priyamvada and Anusuya. Painting: Raja Ravi Varma.

Op een dag komt Durvasa langs, maar Shakuntala is helemaal verzonken in de diepe gedachten over koning Dushanta, dat ze helemaal niet door heeft dat Durvasa is gekomen. Durvasa wordt woedend. Hij ziet de ring en spreekt een vloek uit: de koning zal jou vergeten tot hij de ring ziet!

Wanneer blijkt dat Shakuntala zwanger is, wilt ze dit zo snel mogelijk aan de koning vertellen. Maar wanneer hij haar niet herkent wilt ze de ring laten zien en realiseert zich dan dat het weg is. Tijdens de reis naar het paleis verloor ze tijdens een overtocht, zonder dat ze het door had, de ring terwijl ze met haar hand in het water zat. Ze was zwaar teleurgesteld dat de koning haar niet herkende. Hoe hard ze hem ook probeerde te overtuigen dat ze zijn vrouw was, hij geloofde haar niet. Vernederd ging ze terug naar het bos. Na een tijd wordt ze moeder van een zoon, Bharat.

Een visser vindt de ring in de buik van een vis. Hij wordt opgepakt. Volgens de politie zou hij de ring gestolen hebben, maar niets is minder waar. Hij zegt dat hij de ring heeft gevonden in de buik van een vis. Wanneer de ring naar de koning wordt gebracht, herinnert hij zich Shakuntala. Hij gaat snel naar de ashram van Kanva. Maar wanneer hij daar aankomt hoort hij dat Shakuntala er niet is. Hij gaat diep in het bos op zoek naar haar. Dan ziet hij een jongetje spelen met een leeuw. De koning vraag wie hij is. Daarop zegt het jongetje dat hij Bharat is, de zoon van koning Dushanta. Bharat neemt de koning mee naar zijn moeder. En zo is het gezin weer herenigd.

De voorstellingen
Op vrijdag 23 oktober om 20.00 uur en zaterdag 24 oktober om 20.00 voeren we dit mooie dansdrama op. Ik zou het heel leuk vinden als je komt kijken! Kijk voor meer informatie op www.indiadansfestival.nl.

Shakuntala training 01

Een van de zalen waar we oefenen. We kijken geconcentreerd naar de andere dansers.


Hi there!

On Friday 23 and Saturday October 24th I’ll be dancing in the Indian dance drama Shakuntala. It is very rare seen that an Indian dance drama of this format is played in The Netherlands. The whole piece, about one and a half hour, is choreographed by the famous Kathak dance duo Hari and Chethana of Noopur Performing Art Centre in Bangalore, India.

The rehearsals
For a few weeks we practicing very hard for the piece. I’m at least four nights a week at the training. We train hard, so hard that I literally got blisters under my feet. I will spare you a picture. Because this piece has many dancers, we didn’t practice all at once, but in groups. But from last weekend and one, we practice all together.

My role in the play is very small. I wash the feet of the king and I dance in the final part of the show. A purely rhythmic piece. Lots of footwork there. Really fast footwork. Something kathak is quite known for. The fact that there’s almost no rest in a rythmic piece, requires much of a dancer. You should always think two steps ahead. The more you practice the piece the easier it goes, obviously. And of course, I sometimes forget  to put up an arm gracefully or to make the right end pose. Fortunately, the gurus are there help. Time and time again we repeat the same piece until we’ve all mastered it. And then, before you know it, another four hours just flew by in a wink.

Let’s start with the very best beginning. The story of Shakuntala.

Kalidasa
Shakuntala is a love story written by writer and poet Kalidasa. His plays are based in Hindu mythology. There’s not much know about him. He lived in the 4th century and was originally from Kashmir, and was married to Vidyotama, a princess.

Besides his famous poems, he wrote three huge plays:
1. Malavikagnimitra
2. Vikramorvashiya
3. Abhigyan Shakuntala also known as Shakuntala.

Shakuntala
This is a love story from the ever so old Mahabharata. Kalidasa made the story ready for a play. So, the play story is slightly different from the original Mahabharata story.

King Dushanta, from Hastinapur, went hunting. When he get’s tired and hungry, he finds the peaceful place. There’s fresh fruit and water everywhere. After having quenched his thirst and appeased his hunger, he goes towards the ashram of sage Kanva. Once there, turns out that sage Kanva went on a pilgrimage. Then he sees Shakuntala, along with her two girlfriends Anusuya and Priyamvada. When a bee is bothering her, king Dushanta comes from behind the bushes and they fall in love. They get married and Dushanta gives her his ring. But then, King Dushanta is called back to the palace. Shakuntala is left without her king.

One day Durvasa, a saint, passes by, but Shakuntala is completely submerged in the deep thoughts about King Dushanta. She totally isn’t aware of his presence. Durvasa gets furious. He sees the ring and a curses the king: the king will forget you until he sees the ring!

The moment it appears that Shakuntala is pregnant, she wants to tell this to the king as soon as possible. She rushes to his palace. But when he doesn’t recognize her, she want to show him the ring and then realizes that the ring is gone. During the trip to the palace she lost it on a boattrip over the river. While waving her hands in the water, she didn’t realize that the ring slipped of her finger. She was deeply disappointed that the king didn’t recognize her. How hard she tried to convince him that she was his wife, he just didn’t believe her. Totally humiliated by the king, she went back to the forest. After a while she became mother to a son, Bharat.

In the same period, a fisherman and his wife found the ring in the belly of a fish. He get’s caught. The police told the king he stole the ring. But the fisherman explains he found it while fishing. When the king sees the ring, he suddenly remembers Shakuntala and hurries to the ashram of saint Kanva. There he finds out she’s not there. He goes deeper into the woods to search for her. Then he sees a little boy playing with lion cubs. It reminds him of himself. He asks him what his name is, and the little boy answers: I’m Bharat, the son of King Dushanta. Bharat takes the king to his mother, Shakuntala. They meet again, and now the family is complete.

The performances
On Friday 23rd and Saturday 24th of October, we’ll be performing. Both times at 8 p.m. I would really loved to see you there! For more information about tickets, please check www.indiadansfestival.nl.

See you there!

aartie indiase letters

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s